Lider w małej Ojczyźnie

W dniu 10 marca odbyła się dysputa społeczna pt.: „Lider w malej Ojczyźnie”. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi samorządu i mieszkańców gminy na obecność liderów, ich znaczenie w integracji społeczności lokalnej oraz wypracowanie zasad ich wspierania. Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Gminy, pracownicy socjalni, radni gminy Kowala, sołtysi, nauczyciele, wolontariusze, Klub Seniora, Babski Club, uczniowie oraz mieszkańcy okolicznych gmin. Dysputę społeczną otworzyła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali. Wykład otwierający dysputę poprowadził Jarosław Kuba Prezes LGD „Krzemienny Krąg”. W dalszej części uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach w czterech grupach prowadzonych przez praktyków pracujących na co dzień z liderami. Grupa pierwsza spotkała się z Anną Munik i Anną Sztencel reprezentującymi OSL w Radomiu, zgromadzona grupa dyskutowała na temat: „Czy potrzebni są nam liderzy? Grupa druga spotkała się z Jarosławem Kubą, który poruszył temat „Oczekiwania wobec liderów”. Trzecią grupę poprowadziła Agnieszka Prygiel specjalista Stowarzyszenia CAL i kierownik MOPS w Radomiu omawiając temat: „Sposoby wspierania lidera”. W czwartej grupie spotkanie odbyło się w towarzystwie pani Moniki Makowieckiej specjalisty Stowarzyszenia CAL, która prezentowała temat: „Lider animator zmian”. Podczas wszystkich warsztatów prowadzono ożywione dyskusje. Myślą przewodnią dysputy społecznej było przybliżenie trudności z jakimi spotyka się dzisiejszy lider, ale też próba odpowiedzi, czy podpowiedzi, w jaki sposób zapobiegać tym problemom, oraz próba wskazania na oczekiwania wobec lidera. Zastanawiano się, co powoduje, że jednych obdarzamy tytułem lidera, a innych nie? Ilu musi mieć zwolenników lider, aby był liderem? Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wszystkich warsztatów przez prowadzących.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wpisane w działania projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna- Edycja V-2015”.