Cel projektu


zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub uzależniania korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  poprzez zrealizowanie dwóch zadań:

 

I. Aktywna integracja poprzez kontrakty socjalne


II.  Program Aktywności Lokalnej poprzez pracę ze środowiskiem