Uzupełnienie wykształcenia

Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektu