„Bądź kochany w rodzinie i bezpieczny w domu”

W dniu 13 kwietnia odbyła się konferencja pn.: „Bądź kochany w rodzinie i bezpieczny w domu”. Myślą przewodnią było zagadnienie przemocy w rodzinie szczególnie przemocy seksualnej jakiej doświadczają niektórzy członkowie rodzin, także próba zrozumienia problemu i znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób na nią reagować i jak jej zapobiegać.

 

W dniu 13 kwietnia odbyła się konferencja pn.: „Bądź kochany w rodzinie i bezpieczny w domu”. Myślą przewodnią było zagadnienie przemocy w rodzinie szczególnie przemocy seksualnej jakiej doświadczają niektórzy członkowie rodzin, także próba zrozumienia problemu i znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób na nią reagować i jak jej zapobiegać.

Spotkanie miało miejsce w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Parznicach dzięki życzliwości Dyrektora placówki. Organizatorami spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali we współpracy z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym. W konferencji wzięło udział ponad 120 osób, a wśród nich osoby od lat działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i zasłużone w tym obszarze. Zaproszonymi gośćmi   byli przedstawiciele Urzędu Gminy, pracownicy socjalni, kuratorzy, radni gminy Kowala, sołtysi, pedagodzy, nauczyciele, wolontariusze, Babski Club oraz mieszkańcy gminy.   Zebranych przywitała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali. Wykładowcy mówili o przemocy nie przypadkowej, o aktach godzących w osobistą wolność jednostki lub przyczyniających się do fizycznej lub psychicznej szkody osoby, wykraczającej poza zasady wzajemnych relacji małżeńskich, o konfliktach, oraz przemocy seksualnej we współczesnym świecie. Jako pierwszy wystąpił Luis Alarcon Arias prezes Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, temat wykładu brzmiał: „Praca z osobą dotkniętą przemocy”. W dalszej kolejności wystąpili dr n. med. Wiesław Czernikiewicz z tematem „Sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci”, lek. med. Sławomir Jakima z wykładem „Przemoc seksualna w rodzinie”, dr Remigiusz Kijak z prezentacją „Przemoc seksualna wobec osób niepełnosprawnych” oraz Sędzia Dorota Tarka- „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne oraz certyfikat potwierdzający udział.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.