Wolontariusz – czy warto nim zostać?

W dniach 2-17 marca 42 uczestników projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” wzięło udział w 16 godzinnych warsztatach wolontarystycznych, których najważniejszym celem było przedstawienie idei wolontariatu oraz wzbogacenie wiedzy o umiejętność angażowania się w ten typ aktywności w wybranych organizacjach pozarządowych oraz placówkach publicznych.

Program szkolenia obejmował wprowadzenie do tematu i  wspólną integrację, rozważania terminologiczne dotyczące pojęcia wolontariusz, praca wolontarystyczna, wspólne tworzenie definicji wolontariatu, różne formy wolontariatu, umowa wolontariacka, regulamin pracy wolontariusza, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę wolontariuszy, prawne aspekty w zakresie wolontariatu.

Warsztaty przeprowadził Pan Dariusz Pietrowski z Centrum Wolontariatu w Warszawie.