ABC Przedsiębiorczości

Od 4 marca w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” prowadzone jest 60 godzinne szkolenie ABC Przedsiębiorczości, którego celem jest przygotowanie 35 beneficjentów projektu do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenie obejmuje szeroką tematykę pojęć związanych z przygotowaniem i uruchomieniem działalności gospodarczej, m.in.:

  • procedury związane z uruchomieniem działalności;
  • dokumenty i proces rejestracyjny przedsiębiorstwa;
  • biznesplan firmy;
  • podstawy rachunkowości działalności gospodarczej;
  • zarządzanie przedsiębiorstwem.

Szkolenie prowadzi partner projektu Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL SIMPLICITE IN LEX z Radomia.

Szkolenia zakończone zostanie wizytą studyjną do Wrocławia, gdzie uczestnicy projektu odwiedzą przedsiębiorstwa społeczne i uzyskają praktyczne informacje i doświadczenie związane z prowadzeniem tego typu działalności.