Doradztwo zawodowe

W punkcie konsultacyjnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” od marca odbywają się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.

Indywidualne dwugodzinne rozmowy ze specjalistą mają na celu określenie problemu zawodowego i pomoc w jego rozwiązaniu. Doradca zawodowy pomoże osobie bezrobotnej w rozpoznaniu mocnych stron i predyspozycji oraz przeniesieniu ich do planów i celów życiowych, wskaże gdzie i w jaki sposób poruszać się po rynku pracy celem podjęcia zatrudnienia i zdobycia nowego doświadczenia zawodowego. Podczas spotkań beneficjenci uzyskają pomoc w wyborze odpowiednich kursów i przygotowań zawodowych według własnych potrzeb i predyspozycji.

Poradnictwo zawodowe prowadzi partner projektu Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL SIMPLICITE IN LEX z Radomia.