Grupa samopomocowa

Pod koniec marca w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” wśród beneficjentów zawiązała się grupa samopomocowa, która swym działaniem obejmuje problemy związane z bezrobociem, uzależnieniem, współuzależnieniem, nałogiem nikotynowym czy chorobą.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają na celu wzajemną pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Członkowie grupy wspierają się wzajemnie przy pokonywaniu trudności, rozwijają nowe formy radzenia sobie z istniejącym problemem, wspólnie dodają sobie odwagi przy dochodzeniu swoich praw oraz motywują się do pokonywania czy rzucenia różnych nałogów np. nałóg nikotynowy.

Grupę samopomocową prowadzi pani Elżbieta Witecka.