Pierwsza pomoc przedmedyczna

16 kwietnia uczestnicy projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” wzięli udział w kursie Pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć przyswoili praktyczną wiedzę i nabyli umiejętności, które zwiększają szansę, że w sytuacjach zagrożenia życia podejmą próbę ratowania osoby będącej w potrzebie.

  • Zakres szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia:
  • Postępowanie ratujące życie w przypadku zachłyśnięcia u osoby dorosłej i dziecka.
  • Postępowanie wobec osoby nieprzytomnej.
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej i dziecka.
  • Postępowanie przedmedyczne u osoby z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego (zawał serca), u osób w stanie hipoglikemii i hiperglikemii (cukrzyca), w przypadku wychłodzenia organizmu jak również przegrzania, w przypadku wystąpienia drgawek, w tym nauka udzielania pomocy i wsparcia osobom chorym na padaczkę.
  • Nauka wczesnego rozpoznawania objawów udaru mózgu.
  • Przyczyny, objawy i postępowanie w przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej (wstrząs anafilaktyczny).
  • Zasady postępowania podczas wypadku komunikacyjnego (wypadek samochodowy, potrącenie).
  • Skład i optymalne wykorzystanie podręcznej apteczki pierwszej pomocy.
  • Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).

 

Szkolenie przeprowadziło Centrum Szkoleniowo-Medyczne „Life Support” z Radomia i odbyło się w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.