Savoir-vivre w Chlewiskach

21 kwietnia uczestnicy projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali wyjechali na szkolenie do Chlewisk, gdzie ćwiczyli swoje umiejętności społeczne w obszarze zasad savior-vivre w Pałacu Odrowążów z XV wieku, który należy do jednych z najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce. Usytuowany jest w pobliżu dwóch malowniczych stawów w starannie utrzymanym parku krajobrazowym, należącym do najcenniejszych zabytkowych parków w Polsce wpisanych na listę dziedzictwa narodowego.

Wykład „Savoi-vivre poprowadziła Pani Katarzyna Garbusińska z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Czym jest savoir-vivre - pod tym pojęciem kryje się znajomość obyczajów, form towarzyskich, reguł obowiązujących w miejscu pracy, a także umiejętność postępowania w życiu prywatnym i zawodowym oraz zdolność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Zwrot savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego, w którym savoir znaczy wiedzieć, a vivre – żyć. Stąd często tłumaczony jest jako sztuka życia, czyli wiedzieć jak żyć. Savoir-vivre opiera się na czterech fundamentalnych zasadach, będących filarem sztuki życia. Zasady te są uniwersalne, nie zależą od szerokości geograficznej, miejsca, grupy społecznej, relacji towarzyskich czy zawodowych.

  • Pierwsza to zasada szacunku, która oznacza, aby swoim zachowaniem okazywać drugiej osobie szacunek i poważanie niezależnie od wieku, płci, wyznania czy innego punktu widzenia. Szanując czyjeś poglądy, dajemy tej osobie prawo do wyrażania własnych opinii, nawet jeśli my nie zgadzamy się z nimi. Staramy się nie wywoływać u innych poczucia dyskomfortu będącego wynikiem naszego zachowania.
  • Kolejny drogowskaz to zasada dostosowania, która kładzie nacisk na umiejętność dostosowania naszego zachowania i ubioru do okoliczności, pory dnia, kultury organizacyjnej firmy, do zwyczajów przyjętych w danym miejscu.
  • Zasada umiaru powinna mieć zastosowanie w każdej dziedzinie naszego życia. Należy zachować umiar w ubiorze, doborze dodatków, makijażu, ale też umiar w jedzeniu i piciu, umiar w okazywaniu emocji, umiar w zadawaniu pytań.
  • Natomiast zasada zdrowego rozsądku podkreśla, aby we wszelkich sytuacjach ważyć słowa, gesty i czyny, kierować się rozumem, bezpieczeństwem, postępować w przemyślany sposób i z rozwagą.

Uczestnicy szkolenia poszerzyli także wiedzę i umiejętności dotyczące wyglądu, prezentacji i właściwego ubioru, form towarzyskich, komunikacji, zachowania w szczególnych sytuacjach.

Po zakończeniu wykładu wszyscy uczestnicy mogli w praktyce przećwiczyć umiejętności nabyte podczas prelekcji na obiedzie w pałacowej restauracji.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.