„Akademia Zdrowia” w Sulejowie

W dniach od 17 do 18 maja uczestnicy projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” uczestniczyli w wykładach na temat Zagrożeń XXI wieku i profilaktyki zdrowia, w tym uzależnień, raka szyjki macicy i raka piersi oraz zasad zdrowego stylu życia w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie.

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie położony w Podklasztorzu (obecnie dzielnica Sulejowa) jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce, będący zabytkiem architektury romańskiej. Najistotniejszymi zachowanymi jego elementami są: Kościół św. Tomasza Kantuaryjskiego gdzie znajduje się trójnawowa bazylika z transeptem. Jako zakończenie budowy przyjmowana jest data konsekracji kościoła, tj. rok 1232. Bryła kościoła zachowała się w nienaruszonym układzie. Front kościoła zdobi romański portal i rozeta. Wyposażenie świątyni pochodzi z okresu baroku i rokoka. Drugim ważnym elementem jest skrzydło wschodnie klasztoru, jego jedyna zachowana część, w której obecnie znajduje się muzeum. W skrzydle tym zachował się także późnoromański kapitularz i gotyckie krużganki. Sklepienie kapitularza opiera się na jednej kolumnie, umieszczonej w środku pomieszczenia. Skrzydło południowe, pochodzące z XVI wieku, jest w ruinie. Dawniej trzy skrzydła klasztoru i kościół otaczały wirydarz.

Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia zagrożeń XXI wieku: otyłość, cukrzyca, nowotwory jelita grubego, nowotwory piersi, nowotwory szyjki macicy, rak płuca, diety i zdrowy styl życia, profilaktyka uzależnień, w tym od nikotyny i współuzależnień

 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.