Animatorzy lokalni w praktyce

W dniach 14-21 maja w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” odbyły się warsztaty praktyczne dla grupy przyszłych animatorów lokalnych. Głównym celem zajęć było przekazanie praktycznej wiedzy zainteresowanym animatorom, dzięki której w przyszłości będą mogli pokazać nabyte umiejętności w środowisku lokalnym podczas pikników i spotkań rodzinnych.

W dniach 14-21 maja w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” odbyły się warsztaty praktyczne dla grupy przyszłych animatorów lokalnych. Głównym celem zajęć było przekazanie praktycznej wiedzy zainteresowanym animatorom, dzięki której w przyszłości będą mogli pokazać nabyte umiejętności w środowisku lokalnym podczas pikników i spotkań rodzinnych.

Cykl warsztatowy obejmował 30 h, na który składały się następujące moduły:

  • Zajęcia praktyczne z zakresu animacji czasu wolnego poprzez pedagogikę zabawy i cyrku w działaniach lokalnych (15 h).
  • Dziedzictwo kulturowe wsi – idea wiosek tematycznych i wielopokoleniowych spotkań tematycznych (5 h).
    • Odkrywanie dziedzictwa miejsca, questing i pedagogika przeżyć (10 h).

Grupa zapoznała się z typami i rodzajami zabaw dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Pojawiły się zabawy integracyjne, kreatywne oparte na współdziałaniu czy rywalizacji.

Dużą uwagę grupy przyciągnęły warsztaty organizowania regionalnych spotkań tematycznych w tym formy aktywizacji lokalnych społeczności. Uczestnicy poznali metodę odkrywania i prezentacji lokalnego dziedzictwa poprzez questing. Questing to metoda, którą animatorzy mogą odkryć dziedzictwo lokalnej kultury poprzez tworzenie szlaków tematycznych związanych z regionem.

Warsztaty poprowadziło Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej
z Torunia.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.