Zakończenie ośmioletniego projektu

Projekt „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” realizowany w latach 2008 - 20015 dobiegł końca. W dniu 24 czerwca w Centrum Konferencyjnym Chełmiński w Kowali Kolonia miała miejsce konferencja podsumowująca działania projektowe.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powitała licznie zgromadzonych uczestników projektu oraz pracowników. Dokonała prezentacji ośmioletnich działań w projekcie, przedstawiła statystykę, między innymi: udział kobiet i mężczyzn w projekcie, poziom zadowolenia, oraz zatrudnienie po zakończeniu projektu. Podziękowała osobom, do których projekt był kierowany za udział i przeprosiła za niedociągnięcia. Projekt „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” to było wspaniałe przedsięwzięcie i szansa na rozwój, możliwość uwierzenia w siebie oraz poznania nowych możliwości. W ramach projektu oferowane były bardzo ciekawe szkolenia i dzięki niemu wiele osób miało szansę, aby zapoznać się z tego rodzaju tematyką. Uczestnictwo w projekcie pomogło Beneficjentom ukierunkować swoje dalsze działania, co do zawodowego rozwoju. Pakiet szkoleń i indywidulane doradztwo wyposażyły osoby w niezbędną wiedzę do prowadzenia własnej firmy. Następnie animator działań środowiskowych, Anna Lis przypomniała liczne imprezy rodzinne i społeczne zrealizowane w ramach projektu od 2010 do 2014 r. Swoje wystąpienia mieli także przedstawiciel organizacji partnerskiej Stowarzyszenia SIL Prezes- Andrzej Bartosiak, asystent rodziny- Małgorzata Pawlak, doradca zawodowy – Agnieszka Wieczorek oraz ekspert Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Po części oficjalnej nadszedł czas na poczęstunek, refleksje, wspomnienia i rozmowy. W ciągu ośmiu lat wspólnych aktywności uczestnicy projektu mieli okazję nawiązać ze sobą bliższe kontakty, zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności. Mamy nadzieję, że będzie to w przyszłości procentowało większą aktywnością zawodową i społeczną.

Projekt „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.