Szkolenia z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej

Od dnia 12 czerwca roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje szkolenie z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej. Szkolenie przeznaczone jest dla 16 osób uczestniczących w V edycji unijnego projektu pt.: „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” Szkolenie dotyczy następującej problematyki:

-        procedury rejestracyjne przedsiębiorstwa,

-        finanse i biznesplan przedsiębiorstwa,

-        praktyka funkcjonowanie przedsiębiorstwa,

-        podstawy prawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa,

-        podstawy ekonomii społecznej.
 

Bezpośrednim celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości  z elementami ekonomii społecznej oraz zajęcia z doradcą zawodowym. 

Uczestnicy projektu poprzez udział w szkoleniu nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia własnej działalności  w formie podmiotu Ekonomii Społecznej, a tym samym otrzymają szansą na poprawę swojej sytuacji życiowej i powrót na rynek pracy.

 

Czas trwania szkolenia

– 80h przez 2 miesiące.

 

Szkolenie przeprowadzi

– Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Radomiu Partner Projektu.