Warsztaty z wolontariatu

W dniu 10 sierpnia 2012r. grupa 24 uczestników projektu pn. „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna”  wzięło udział w warsztatach z wolontariatu. W programie warsztatów znalazły się zagadnienia takie jak:


• czym jest wolontariat, kim jest wolontariusz?.

• wymiary i różne obszary działalności wolontariackiej.

• dobra praktyki wolontariatu (przykład  - Klub Młodzieżowego Wolontariatu działający przy Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży ARKA).

• e-wolontariat jako nowoczesna forma wolontariatu.

Warsztaty miały na celu szerzenie idei wolontariatu  czyli świadomego, dobrowolnego i bezpłatnego  zaangażowania na rzecz drugiego człowieka.

 

Warsztaty z wolontariatu poprowadziła Pani Kamila Kapciak.