Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z Jogi Śmiechu nr DOZP.26.08.2015.SP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z Jogi Śmiechu nr DOZP.26.08.2015.SP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w zakładce BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali - zobacz