Niebiańscy goście w Bardzicach

7 czerwca w Bardzicach zstąpiły z nieba anioły duże i małe, zdrowe i chore, czerwone, białe, żółte, zielone, niebieski, zadumane i wesołe. Zanim wszystkie spadły na drogę niebo było zachmurzone, ale z każdą chwilą tego niezwykłego spotkania słońce przeganiało chmury i na koniec ugościło wszystkich zebranych swym życiodajnym ciepłem. Wszyscy anielscy goście przybyli na  Spotkanie Rodzinne pt. „Anioły Listonosze”. Działo się to w piątkowy poranek na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w  Bardzicach.

Czytaj więcej...

Spotkanie Rodzinne „Trzeźwy jest Trendy” w Młodocinie Mniejszym

26 maja w Młodocinie Mniejszym odbyło się Spotkanie Rodzinne pod nazwą „Trzeźwy jest Trendy”. W niedzielne popołudnie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej spotkali się mieszkańcy wioski, aby świętować Dzień Matki, ale przede wszystkim udowodnić, że można dobrze się bawić w towarzystwie i tych najstarszych, i tych najmłodszych członków rodziny oraz dalszych i bliższych sąsiadów. Spotkanie nie tylko „stawiało na rodzinę”, ale także promowało zdrowy i trzeźwy styl spędzania wolnego czasu. 

Czytaj więcej...

Grupa Samopomocowa

W maju rozpoczęły się spotkania grup samopomocowych, które powstały w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna”. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu.

Grupa samopomocy to grupa ludzi mających ten sam problem i próbujących go razem rozwiązać np.: bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienie, nałóg nikotynowy itp.

Czytaj więcej...

Warsztaty z informatyki

30 kwietnia rozpoczęły się 20 godzinne warsztaty z informatyki dla grupy pięciu przyszłych animatorów. W ramach przeprowadzonych warsztatów grupa uczestników projektu nabędzie umiejętności z zakresu programów biurowych i graficznych poruszania się po środowisku graficznym komputera. Dzięki uzyskanym umiejętnościom przyszli animatorzy będę umieli sami zaprojektować, plakat, zaproszenie, czy dyplomy potrzebne przy organizacji spotkania rodzinnego, lub festynu.

Czytaj więcej...

Szkolenie z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej

W dniu 24 kwietnia odbyło się pierwsze szkolenie z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej. W szkoleniu bierze udział 16 beneficjentów projektu (10 osób w ramach PAL, 6 osób w ramach kontraktów socjalnych).

Czytaj więcej...

Warsztaty terapeutyczne

Od 26 marca 2013 w ramach projektu zorganizowano warsztaty terapeutyczne dla osób borykających się z problemem uzależnienia i współuzależnienia. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w pomieszczeniach Świetlicy Środowiskowej „Szansa” w godz. od 11.00 do 13.00. 

Czytaj więcej...

„Ja jako animator”- pierwsze szkolenia rozpoczęte

 

Od 4 marca organizowany jest kurs „Ja jako animator” w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna”. W kursie uczestniczy 5 osób w wieku 15-25 lat. Uczestnicy projektu, poprzez uczestnictwo w zajęciach nabędą nowe kompetencje umożliwiające aktywizację zawodową oraz zaangażowanie w funkcjonowanie świetlic środowiskowych na terenie gminy Kowala oraz animowania działań środowiska lokalnego. Program szkolenia obejmuje 84 godziny dydaktyczne i został podzielony na VI modułów:

Czytaj więcej...

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W dniu 12 marca rozpoczęły się pierwsze warsztaty treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy 5 osób w wieku 15-25 lat.

Czytaj więcej...

Oficjalne rozpoczęcie V edycji - 2013 projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna”

12 lutego 2013 roku odbyło się ogólne spotkanie informacyjne dla grupy Beneficjentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna”. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „SIL” w Radomiu.

 

Czytaj więcej...

Rekrutacja do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali prowadzi nabór osób na 2013r. do VI edycji projektu systemowego "Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Czytaj więcej...

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali informuje, iż spotkania informacyjne dotyczące uczestnictwa w 2013 r. w V edycji projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbędą się w następującej kolejności:

 

Czytaj więcej...

„Dziadek do orzechów i król myszy”

W dniu 27 grudnia 2012r. uczestnicy projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” wybrali się do Teatru Narodowego Opery Narodowej w Warszawie na balet „Dziadek do orzechów i król myszy” Piotra Czajkowskiego. To balet-feeria, czyli baśniowe widowisko sceniczne, pełne fantastycznych kostiumów i dekoracji, przepełnione elementami muzycznymi i zadziwiającymi efektami scenicznymi.

Czytaj więcej...

Kołacinek – polska Kraina Świętego Mikołaja

21 grudnia 2012 roku spełniły się marzenia wielu dzieci z rodzin uczestniczących w projekcie pod nazwą „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna”. Był to jeden z najwspanialszych dni w roku. Dlaczego? Ponad 40 dzieci wybrało się w magiczną podróż do polskiej Kraina Świętego Mikołaja w Kołacinku. Mimo, iż pogoda była mroźna wyjazd okazał się niezwykle udany i radości było co niemiara.

Czytaj więcej...

V edycja projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna”

W dniu 18 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez GOPS w Kowali pod nazwą „Pomoc Społeczna Bardzo Często Skuteczna" współfinansowany ze środków EFS POKL. Spotkanie miała miejsce w budynku Urzędu Gminy w Kowali. Celem konferencji była promocja działań aktywizujących osoby z trudnościami na rynku pracy oraz zapoznanie z nowymi metodami integracji środowiskowej i pracy z rodziną.

Czytaj więcej...

W Krakowie są skarby

W dniu 16 grudnia 2012 r. grupa uczestników wraz z najbliższym otoczeniem rodzinnym unijnego projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna" gościła w Krakowie. W Krakowie odnaleźli skarby polskiej kultury, radość z przebywania w gronie rodzinnym i najbliższych sąsiadów, cudowny czas ubogacony słoneczną pogodą, rozrywką i niespodzianymi atrakcjami.

Czytaj więcej...

O Stowarzyszeniu BUKO, Borach Tucholskich i tych, którym się „chce chcieć”

Przez dwa dni, od 19 do 20 października grupa Uczestników unijnego projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna" gościła w województwie kujawsko - pomorskim. Wyjazd do Piły był uwieńczeniem wielomiesięcznych wysiłków szkoleniowych tej grupy. Po przejściu cyklu szkoleń z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej mogli na własne oczy zobaczyć jak działają stowarzyszenia prowadzące wioski tematyczne.

Czytaj więcej...

Wyjazd do kina

12 października 2012r. uczestnicy projektu wybrali się do kina "Helios" na seansfilmowy pt. "Nietykalni".

Film został oparty na faktach autentycznych.

Czytaj więcej...

Celem wyprawy był Pułtusk

4 października 2012r. Uczestnicy projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali wyjechali na szkolenie do Pułtuska, najstarszego miasta Mazowsza. Tam ćwiczyli swoje umiejętności społeczne w wyjątkowych warunkach komnat zamkowych. Tam też, wzmocnieni wcześniejszym cyklem szkoleń z psychologiem, mogli stosować teorię w praktyce, szczególnie w obszarze zasad savoir-vivre’u.

Czytaj więcej...

Warsztaty z arteterapii

W dniach 6-27 września 2012 roku w ramach projektu "Pomoc społecznabardzo często skuteczna" odbyły się warsztaty z arteterapii. Wwarsztatach uczestniczyło 6 osób - grupa młodych matek. Program arteterapi przewidywał terapie poprzez sztuki plastyczne: malowanie, rysowanie i rzeźbienie.

Czytaj więcej...

Seminarium profilaktyczne „Trzeźwo- zdrowo- razem”

W dniu 25.09.2012r. w Urzędzie Gminy w Kowali odbyło się IV Spotkanie Rodzinne pod hasłem : „Trzeźwo – Zdrowo – Razem” zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali.

Czytaj więcej...

Spędzamy czas zdrowo, rodzinnie, ciepło i z uśmiechem

W dniu 19 sierpnia odbyło się III Spotkanie Rodzinne „Sierpień miesiącem trzeźwości”. Spotkanie organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stało się częścią VI Festynu Rodzinnego organizowanego przez Wójta Gminy Kowala w ramach Dni Kowali 2012.

Czytaj więcej...