Integracja poprzez sport.

Kolejna propozycja działań środowiskowych zgromadziła w sobotę – 21 lipca 2012r. grupę około 150 mieszkańców wsi Maliszów i okolicznych wsi gminy Kowala. Trasa wiodła przez malownicze wioski Grabinę, Józefów i Romanów. W Rajdzie wraz z dziećmi i młodzieżą jechali rodzice i seniorzy.

Czytaj więcej...

„Wiła wianki i … szukała kwiatu paproci…”

Zrównanie dnia z nocą, magiczny czas poszukiwania szczęścia i miłości, pragnienie spełnienia marzeń chociażby za cenę czarów. Święto jedności, połączenia ognia i wody, słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju i płodności, miłości i radości. Ten wyjątkowy czas odkryli i zapragnęli świętować również mieszkańcy Kończyc- Kolonii.

Czytaj więcej...

Warsztaty z wolontariatu

W dniu 10 sierpnia 2012r. grupa 24 uczestników projektu pn. „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna”  wzięło udział w warsztatach z wolontariatu. W programie warsztatów znalazły się zagadnienia takie jak:

Czytaj więcej...

Grupa samopomocowa

Od 18 czerwca w ramach projektu działa Grupa Samopomocowa dla uczestników projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna”.

Grupa Samopomocowa jest to grupa złożona z kilku (kilkunastu) osób, które borykają się z podobnym problemem. Członkowie grupy spotykają się wspólnie, aby nauczyć się od siebie nawzajem radzenia sobie z problemami i stawienia im czoła.

Cele grupy samopomocowej ustalają sami jej uczestnicy i zawsze mogą je zmienić.

Spotkania grupy samopomocowej odbywają się 2 x w miesiącu.

Grupę samopomocową prowadzi pani Elżbieta Witecka.

Szkolenia z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej

Od dnia 12 czerwca roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje szkolenie z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej. Szkolenie przeznaczone jest dla 16 osób uczestniczących w V edycji unijnego projektu pt.: „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” Szkolenie dotyczy następującej problematyki:

Czytaj więcej...

Zajęcia z podstaw obsługi Komputera

Od 13 czerwca w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” z Świetlicy Środowiskowej „Szansa” prowadzone są zajęcia z podstaw obsługi komputera. Tematyka poruszana na zajęciach to: zakładanie poczty, praca z Internetem, wyszukiwanie ofert pracy. Uczestnicy projektu dzięki warsztatom z komputera, bliżej poznają środowisko komputera, co w przyszłości może przyczynić się go efektywniejszego poszukiwania pracy.

Asystent rodziny

Od 1 czerwca w ramach projektu  6 rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze zostały objęte pracą Asystenta rodziny. Asystent rodziny to pełnomocnik, mediator – doradca który wspiera, aktywizuje i motywuje rodzinę i jej członków do zmiany swojej sytuacji życiowej poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pracę zarobkową.

Punkt konsultacyjny

Od maja 2012r. przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali działa Punkt Informacyjny w którym przyjmują specjaliści: prawnik, doradca zawodowy, psycholog, terapeuta. Terminy spotkań ustalane są w siedzibie GOPS w Kowali.

Spotkania informacyjne

 

W dniach 26-30 marca 2012r. odbyły się spotkania informacyjne osób chętnych do udziału w  V edycji projektu pn. „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna”. W spotkaniu wzięło udział 40 osób, z czego 30 zakwalifikowano do projektu, natomiast 10 osób wpisano na listę rezerwową.

 

Koordynator projektu przedstawił cele  i zadania projektu, które zaplanowano na 2012 rok.

 

W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Partnera projektu Pan Michał Komorek, który przedstawił ofertę szkolenia z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej.

 

Prace społecznie użyteczne

Od 1 kwietnia w ramach projektu trwają prace społecznie użyteczne. Prace realizowane są m.in. w Publicznych Szkołach Podstawowych, publicznym Gimnazjum w Parznicach, w Świetlicy Środowiskowej „Szansa”. Celem prac społecznie użytecznych  jest aktywizacja społeczno – zawodowa 12 osób bezrobotnych, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz umożliwienie poprawy sytuacji materialnej dzięki uzyskanym dochodom ze świadczonej pracy.

 

Inauguracja V Edycji Projektu „Pomoc Społeczna Bardzo Często Skuteczna”

W dniu 3 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Kowali odbyła się oficjalna inauguracja projektu „Pomoc Społeczna Bardzo Często Skuteczna – 2012-2014". Realizatorem projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali.

Czytaj więcej...