Wyjazd do Warszawy na Musical MAMMA MIA

W dniu 25 czerwca beneficjenci projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali wyjechali na musical MAMMA MIA w Warszawie.

Czytaj więcej...

Zakończenie ośmioletniego projektu

Projekt „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” realizowany w latach 2008 - 20015 dobiegł końca. W dniu 24 czerwca w Centrum Konferencyjnym Chełmiński w Kowali Kolonia miała miejsce konferencja podsumowująca działania projektowe.

Czytaj więcej...

Wyjazd szkoleniowy do Wrocławia

W dniach 5– 7 czerwca uczestnicy projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali wyjechali na szkolenie wyjazdowe do Wrocławia celem zapoznania się z pracą spółdzielni socjalnych.

Czytaj więcej...

Akademia Klauna

W dniu 1 czerwca w Międzynarodowy Dzień Dziecka, w słoneczny poniedziałek odbyło się w Kowali spotkanie rodzinne pod nazwą „Akademia Klauna”. Pierwszym punktem programu była uroczysta parada ulicami Kowali reprezentacji szkolnych, świetlic oraz przedszkola, które zachwycały wspaniałymi, kolorowymi strojami klaunów. Wszyscy kierowali się w stronę sceny Muszla, gdzie czekały liczne atrakcje.

Czytaj więcej...

Kapkazy kraina wymarłych czarownic

W dniach 22-23 maja grupa osób przygotowujących się do pracy w charakterze animatorów lokalnych w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna”  odbyła niezwykłą podróż do magicznej krainy położonej w sercu Gór Świętokrzyskich w Kapkazach, zwanej „Szkołą Wrażliwości”.

Czytaj więcej...

„Akademia Zdrowia” w Sulejowie

W dniach od 17 do 18 maja uczestnicy projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” uczestniczyli w wykładach na temat Zagrożeń XXI wieku i profilaktyki zdrowia, w tym uzależnień, raka szyjki macicy i raka piersi oraz zasad zdrowego stylu życia w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie.

Czytaj więcej...

Animatorzy lokalni w praktyce

W dniach 14-21 maja w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” odbyły się warsztaty praktyczne dla grupy przyszłych animatorów lokalnych. Głównym celem zajęć było przekazanie praktycznej wiedzy zainteresowanym animatorom, dzięki której w przyszłości będą mogli pokazać nabyte umiejętności w środowisku lokalnym podczas pikników i spotkań rodzinnych.

Czytaj więcej...

„Życie Bez Ograniczeń”

30 kwietnia uczestnicy projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” uczestniczyli w wydarzeniu ,,Życie Bez Ograniczeń” – jednym z najbardziej motywujących wydarzeń ostatnich lat w Polsce, na stadionie Inea w Poznaniu. Mieszkańcy Kowali byli świadkami niezwykłego pokazu siły, energii i inspiracji. Wspaniałe pokazy taneczno-teatralne, genialni wokaliści oraz inspirujące wystąpienia zaproszonych gości – tego właśnie mogli doświadczyć wszyscy ci, którym dane było wziąć udział w ,, Życiu Bez Ograniczeń”

Czytaj więcej...

Savoir-vivre w Chlewiskach

21 kwietnia uczestnicy projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali wyjechali na szkolenie do Chlewisk, gdzie ćwiczyli swoje umiejętności społeczne w obszarze zasad savior-vivre w Pałacu Odrowążów z XV wieku, który należy do jednych z najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce. Usytuowany jest w pobliżu dwóch malowniczych stawów w starannie utrzymanym parku krajobrazowym, należącym do najcenniejszych zabytkowych parków w Polsce wpisanych na listę dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej...

Aktualizacja - Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów kuglarskich dla grupy przyszłych animatorów lokalnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kowali nr DOZP.26.16.2015.SP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów kuglarskich dla grupy przyszłych animatorów lokalnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kowali nr DOZP.26.16.2015.SP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w zakładce BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali -zobacz

Pierwsza pomoc przedmedyczna

16 kwietnia uczestnicy projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” wzięli udział w kursie Pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć przyswoili praktyczną wiedzę i nabyli umiejętności, które zwiększają szansę, że w sytuacjach zagrożenia życia podejmą próbę ratowania osoby będącej w potrzebie.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów kuglarskich dla grupy przyszłych animatorów lokalnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kowali nr DOZP.26.16.2015.SP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów kuglarskich dla grupy przyszłych animatorów lokalnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kowali nr DOZP.26.16.2015.SP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w zakładce BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali - zobacz

Grupa samopomocowa

Pod koniec marca w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” wśród beneficjentów zawiązała się grupa samopomocowa, która swym działaniem obejmuje problemy związane z bezrobociem, uzależnieniem, współuzależnieniem, nałogiem nikotynowym czy chorobą.

Czytaj więcej...

Doradztwo zawodowe

W punkcie konsultacyjnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” od marca odbywają się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.

Czytaj więcej...

Warsztaty z psychologiem

Od marca w Punkcie konsultacyjnym działającym w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” odbywają się spotkania indywidualne i warsztaty grupowe z psychologiem.

Czytaj więcej...

ABC Przedsiębiorczości

Od 4 marca w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” prowadzone jest 60 godzinne szkolenie ABC Przedsiębiorczości, którego celem jest przygotowanie 35 beneficjentów projektu do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Wolontariusz – czy warto nim zostać?

W dniach 2-17 marca 42 uczestników projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” wzięło udział w 16 godzinnych warsztatach wolontarystycznych, których najważniejszym celem było przedstawienie idei wolontariatu oraz wzbogacenie wiedzy o umiejętność angażowania się w ten typ aktywności w wybranych organizacjach pozarządowych oraz placówkach publicznych.

Czytaj więcej...

„Bądź kochany w rodzinie i bezpieczny w domu”

W dniu 13 kwietnia odbyła się konferencja pn.: „Bądź kochany w rodzinie i bezpieczny w domu”. Myślą przewodnią było zagadnienie przemocy w rodzinie szczególnie przemocy seksualnej jakiej doświadczają niektórzy członkowie rodzin, także próba zrozumienia problemu i znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób na nią reagować i jak jej zapobiegać.

Czytaj więcej...

Lider w małej Ojczyźnie

W dniu 10 marca odbyła się dysputa społeczna pt.: „Lider w malej Ojczyźnie”. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi samorządu i mieszkańców gminy na obecność liderów, ich znaczenie w integracji społeczności lokalnej oraz wypracowanie zasad ich wspierania. Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z Arteterapii metodą dramy nr DOZP.26.09.2015.SP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z Arteterapii metodą dramy nr DOZP.26.09.2015.SP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w zakładce BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali - zobacz.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z Jogi Śmiechu nr DOZP.26.08.2015.SP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z Jogi Śmiechu nr DOZP.26.08.2015.SP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w zakładce BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali - zobacz